Skole

30sep 2014

Skoleleder Karen Lønstrøm bød mere en 400 mennesker velkommen, der var mødt op i Lille Skensved for at sender blå balloner til vejrs og fejre bevarelsen af Højelse Skole. Efterfølgende var der fest i Skensvedhallen med underholdning, taler, mad og musik.

Alle klasser på Højelse Skole havde forberedt et indslag til underholdningen og lærerne sluttede underholdningen af med Kim Larsens ”Joanna” og Tom Lundens (Bifrost) ”I kan ikke slå os ihjel.”

”Det er også godt at se, at det borgernære demokrati er lykkes. Som skolebestyrelse understøtter vi folkeskolens mål om, at eleverne skal forberedes til at være borgere i et demokratisk samfund. Jeg er stolt af, at vores børn har set, at det nytter at bruge de demokratiske virkemidler: gode argumenter i gode høringssvar. Jeg håber, at de vil tage det med sig og stadig være aktive og engagerede borgere, når de vokser op. Ligesom skolens ledelse og personale er skolebestyrelsen meget glad og taknemmelig for, at vi beholder vores skole”, sagde skolebestyrelsesformand Karin Fog i sin tale til salen.

”Det sammenhold, der er skabt henover sommeren har efterladt et samfund, der står endnu stærkere end i foråret. Og nu er det så op til os – her lokalt – at sikre, at Højelse Skole forbliver en af Køges bedste skoler. Vi vil jo gerne tiltrække flere børn til området”, udtaler Sille Haahr-Aasmul.

Som et led i at sætte fokus på Lille Skensved, Højelse og omegn, har Styregruppen for Bevarelse af Højelse Skole taget det første spadestik til en borgerforening med det hovedformål at være et lokalt talerør for Lille Skensved, Højelse og omegn samt at arbejde for et øget fokus på vækst i Køge Nord. Formålet er blandt andet at tiltrække børnefamilier og unge par til området.  Der afholdes stiftende generalforsamling onsdag den 22. Oktober 2014.

Formålet med forening er at få sat et langt større fokus på lokalsamfundet. Med alle de spændende ting, der sker i Køge Nord kunne det også være – som flere politikere har bragt på banen, at man skulle se på muligheden for flere udstykninger i området.

28sep 2014

8.a. på Højelse Skole tager tirsdag den 30. september på lejrskole i Island. Det er 6. gang en klasse fra Højelse Skole besøger venskabsbyen Saudarkrokur. Eleverne skal bo privat hos vores islandske venner fra Arskoli skole.

Formålet med lejrskolen er at opleve en ungdomskultur i et andet land, for derigennem at forstå sin egen kultur. Både i skole- og fritidsliv er der ligheder og forskelle, og disse vil eleverne opleve på skolen og i hjemmene. Alle eleverne glæder sig meget til at opleve den islandske natur, hvor enhver geografilærer nyder, at der er vulkanudbrud i øjeblikket, som eleverne vil kunne se fra flyet.

Andre mål for geografiundervisningen er forståelsen af vandkraft, når eleverne helt tæt på, ser det fantastiske vandfald Gulfoss, stedet, hvor de tektoniske plader mødes, og ikke mindst oplever kraften fra det kogende vand Geyser, der skyder op af jorden hvert 3. minut. Historisk er Altingspladsen et spændende besøg værd.

I selve byen Saudarkrokur er bjerget Tindastoll, virksomhederne med skindproduktion, som eksporteres til hele verden, og besøget på byens fiskefabrik, som vi også her i Danmark, kan købe fisk fra helt enestående besøg, som giver eleverne indblik i erhvervsvirksomheders udviklingsmuligheder og selve arbejdets karakter på de to fabrikker.

Eleverne har ønsket at komme ud at rafte på en af floden, og det bliver en kold fornøjelse så sent på året, men alle er iført våddragter og redningsveste, og det er professionelle raftinginstruktører, der styrer hver båd. Anderledes lunt bliver besøget i Den blå lagune, som eleverne kommer til at opleve i Reykjavik, hvor de også får lidt tid til at indsnuse atmosfæren i den islandske hovedstad.

– Denne udveksling er en del af skolens internationale profil, hvor vi gennem hele skoleforløbet fra 0.-9. klasse inddrager gæstelærere fra udlandet i vores undervisning, så den bliver så autentisk som muligt. At leve og lære i en globaliseret verden er betydningsfuldt for eleverne på Højelse Skole. Denne forståelse er målet for læringen, udtaler Karen Lønstrøm, skoleleder, Højelse Skole

Højelse Skole og 8.a. skal være værter for de 52 islandske elever i maj 2015.

 

19aug 2014

Styregruppen for ”Bevar Højelse Skole” har udarbejdet et høringssvar, som gør indsigelse mod forslaget om lukning af Højelse Skole. Forslaget om at lukke Højelse Skole er der det fremsat uden at tage højde for områdets unikke vækstpotenttale.

Højelse Skole er en af kommunens bedste skoler, og karakterne ved afgangseksamen har for Højelse Skole i årevis ligget helt i top. Det er resultatet af systematisk arbejde med undervisningsformer og nye metoder til læring. Det er den høje kvalitet, man med forslaget lukker ned for.

Læs hele hele høringsvaret her.