Styregruppen for ”Bevar Højelse Skole” har udarbejdet et høringssvar, som gør indsigelse mod forslaget om lukning af Højelse Skole. Forslaget om at lukke Højelse Skole er der det fremsat uden at tage højde for områdets unikke vækstpotenttale.

Højelse Skole er en af kommunens bedste skoler, og karakterne ved afgangseksamen har for Højelse Skole i årevis ligget helt i top. Det er resultatet af systematisk arbejde med undervisningsformer og nye metoder til læring. Det er den høje kvalitet, man med forslaget lukker ned for.

Læs hele hele høringsvaret her.