BORGERFORENINGEN LILLE SKENSVED, HØJELSE OG OMEGN
Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn blev stiftet den 22/10 2014. Hovedformålet for Borgerforeningen er at være et lokalt talerør for Lille Skensved, Højelse og omegn samt at arbejde for et øget fokus på vækst i Køge Nord med det formål at tiltrække og fastholde borgere og børnefamilier.

Det er foreningens hensigt at arbejde aktivt for, at der bliver skabt et politisk grundlag for et forøget fokus på Køge Nord. Desuden vi foreningen arbejde for at markedsføre området aktivt med hjemmeside og lokale aktiviteter, der fortsat skal styrke sammenholdet i lokalsamfundet og gøre området attraktivt for nye tilflyttere.

Landsbyklyngen Lille Skensved, Højelse og omegn er i dag et velfungerende, trygt og livligt lokalsamfund. Både det gode handelsliv, foreningslivet, de venlige beboer, de hyggelige omgivelser og den yderst centrale placering i forhold til Køge, stationen, motorvejen og den kommende Køge nord station gør området til et helt unik sted.

Borgerforeningen ønsker at bevare og styrke alle disse gode sider af byen. Borgerforeningen anerkender at en bevarelse af alle disse styrker ikke kan ske uden udvikling og en indsats fra områdets beboer. En af de områder der kræver en speciel fokus for at kunne bevare og styre området er de mange forskellige facetter af byplanlægningen. Borgerforeningen ønsker derfor at udarbejde en byplan strategi som sætter et overordnet retning for arbejdet med bevarelse og forbedring af området.

Målet er at strategien forelægges som beslutningsforslag på borgerforeningens generalforsamling i april 2015.