BORGERFORENINGEN LILLE SKENSVED, HØJELSE OG OMEGN
Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn blev stiftet den 22/10 2014. Hovedformålet for Borgerforeningen er at være et lokalt talerør for Lille Skensved, Højelse og omegn samt at arbejde for et øget fokus på vækst i Køge Nord med det formål at tiltrække og fastholde borgere og børnefamilier.

Det er foreningens hensigt at arbejde aktivt for, at der bliver skabt et politisk grundlag for et forøget fokus på Køge Nord. Desuden vi foreningen arbejde for at markedsføre området aktivt med hjemmeside og lokale aktiviteter, der fortsat skal styrke sammenholdet i lokalsamfundet og gøre området attraktiv for nye tilflyttere. Læs mere om foreningen HER.

SKENSVED IDRÆTSFORENING
Skensved Idræts Forening er en paraplyforening, der favner 7 afdelinger – nemlig Fodbold, Håndbold, Bordtennis, Badminton, Gymnastik, Floorball og Fitness. Foreningens formål er at styrke og fremme interessen for aktiv idrætsudøvelse. Idrætsforeningen har mange aktive medlemmer i alle aldrer – der er hold for både børn og voksne. Ydermere er hallen og skolen direkte forbundet af en sikker cykelsti, hvilket betyder, at børnene selv kan gå fra skolen til gymnastik.  Læs meget mere om Skensved IF og de forskellige afdelinger HER.

HØJELSE LANDSBYLAUG
Foreningen Højelse Landsbylaug er stiftet i 1992. Foreningen blev stiftet med det formål at varetage beboernes fælles interesser over for såvel det offentlige som private. Landsbylaugets hovedopgave at arbejde for bevarelse af landsbymiljøet, og foreningen har endvidere til opgave at skabe et levende og aktivt miljø for beboerne. Læs mere om Højelse by og Højelse Landsbylaug HER.

FAMILIE OG SAMFUND LILLE SKENSVED OG OMEGN
Foreningens formål er at samle medlemmerne om kulturelle og sociale arrangementer. Læs mere om foreningen HER.


Ud over de ovenstående foreninger er der både KFUM-spejdere, pensionistforeningen og mange andre aktive foreninger.