Skoleleder Karen Lønstrøm bød mere en 400 mennesker velkommen, der var mødt op i Lille Skensved for at sender blå balloner til vejrs og fejre bevarelsen af Højelse Skole. Efterfølgende var der fest i Skensvedhallen med underholdning, taler, mad og musik.

Alle klasser på Højelse Skole havde forberedt et indslag til underholdningen og lærerne sluttede underholdningen af med Kim Larsens ”Joanna” og Tom Lundens (Bifrost) ”I kan ikke slå os ihjel.”

”Det er også godt at se, at det borgernære demokrati er lykkes. Som skolebestyrelse understøtter vi folkeskolens mål om, at eleverne skal forberedes til at være borgere i et demokratisk samfund. Jeg er stolt af, at vores børn har set, at det nytter at bruge de demokratiske virkemidler: gode argumenter i gode høringssvar. Jeg håber, at de vil tage det med sig og stadig være aktive og engagerede borgere, når de vokser op. Ligesom skolens ledelse og personale er skolebestyrelsen meget glad og taknemmelig for, at vi beholder vores skole”, sagde skolebestyrelsesformand Karin Fog i sin tale til salen.

”Det sammenhold, der er skabt henover sommeren har efterladt et samfund, der står endnu stærkere end i foråret. Og nu er det så op til os – her lokalt – at sikre, at Højelse Skole forbliver en af Køges bedste skoler. Vi vil jo gerne tiltrække flere børn til området”, udtaler Sille Haahr-Aasmul.

Som et led i at sætte fokus på Lille Skensved, Højelse og omegn, har Styregruppen for Bevarelse af Højelse Skole taget det første spadestik til en borgerforening med det hovedformål at være et lokalt talerør for Lille Skensved, Højelse og omegn samt at arbejde for et øget fokus på vækst i Køge Nord. Formålet er blandt andet at tiltrække børnefamilier og unge par til området.  Der afholdes stiftende generalforsamling onsdag den 22. Oktober 2014.

Formålet med forening er at få sat et langt større fokus på lokalsamfundet. Med alle de spændende ting, der sker i Køge Nord kunne det også være – som flere politikere har bragt på banen, at man skulle se på muligheden for flere udstykninger i området.