Lille Skensved, Højelse og omegn er et velfungerende og ressourcestærkt lokalsamfund. Vi har en veldrevet skole og en velfungerende, integreret daginstitution. Prisniveauet på boligerne ligger fornuftigt i forhold til de fleste børnefamiliers og førstegangskøberes økonomi. Her er trygt for børnene at vokse op.

HØJ LOKAL AKTIVITET
Skensved IF er en meget aktiv idrætsforening, hvor en væsentlig del af hele lokalbefolkningen mødes. Hallens placering i forhold til skolen gør, at børnene selv kan gå fra skolen til aktiviteter, fordi skole og hal ligger tæt på hinanden, og fordi de er direkte forbundet af en sikker cykelsti. Skensved IF er en paraplyforening, der favner 6 afdelinger – nemlig fodbold, håndbold, bordtennis, badminton, gymnastik, floorball og Fitness.

I Lille Skensved finder du både læge og tandlæge. Lægerne i Lille Skensved har 4 fastansatte læger og en uddannelseslæge, som er tilknyttet i et halvt år ad gangen. Tandlægerne i Lille Skensved er en travl moderne digitaliseret klinik, der lægger vægt på kvalitet omhu og god service.

Byen har i øvrigt et rigt erhvervsliv med frisør, brugs, bager, slagter og meget mere.

LANDSBYERNE OMKRING
Højelse er en Lille Skensveds idylliske søsterlandsby lokaliseret få hundrede meter mod syd. I Højelse findes skole, SFO og kirke som er centrale for mange mennesker i både Lille Skensved, Højelse og omegn. Der er cykelsti mellem Højelse og Lille Skensved. Rundt om Lille Skensved finder du andre små, hyggelige landsbyer – blandt St. Salby, Assendrup og Naurbjerg. På vej mod Ejby er der også skøn natur og fine steder at bosætte sig.