I forsommeren sendte Køge Byråd et revideret forslag til landdistriktspolitikken i høring. I de 4 uger i høringsperioden havde et bredt udsnit af Køge Kommunes landsbyer en dialog omkring Landdistriktspolitikken 2016.  Det er lykkes at samle repræsentanter fra mange af landsbyerne til et fællesmøde og på baggrund af dette, fik vi udarbejdet et samlet ændringsforslag til Landdistriktspolitikken 2016.

Grundet en kort høringsperiode – og på trods af tilkendegivelser om opbakning har det ikke været muligt for alle bylaug og borgerforeninger at samle bestyrelser til at godkende ændringsforslag.

Assendrup, Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn (herunder omkring­liggende landsbyer), Gørslev & Omegn Landsbyforening (herunder Slimminge, ­Gummersmark, Vollerslev, Nyvang, Fløjterup), Højelse Landsbylaug, Ll. Salby Landsbylaug, Ringsbjerg Landsbylaug, Slimminge Grundejerforening, Store Ladager Bylaug, Tessebølle Bylav, Vedskølle Bylaug, Ølby Landsbylaug, Åshøj indsendte samlede kommentarer og ændringsforslag til landdistriktspolitikken.

Den 23. august 2016 vedtog Køge Byråd kommunens landdistriktspolitik. Der er blevet lyttet til borgerne, og landsbyerne har fået sat et mærkbart aftryk i vores landdistriktspolitik.

En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne. Her er mange værdier og kvaliteter, både for den enkelte borger, for kommunen og for samfundet i det hele taget. Byrådet ønsker med denne landdistriktspolitik at styrke, gentænke og udvikle kommunens landdistrikter.

Målet er at kommunens landdistrikter sikres som et aktiv, der både beskyttes og benyttes.

Du kan hente Køge Kommunes landdistriktspolitikken HER.