Vi holder generalforsamling i ‘Borgerforeningen, Lille Skensved, Højelse og omegn’ onsdag den 15. april kl. 20.00 i udlejningen ved siden af Skensvedhallen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 7. april.

Dagsorden
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3.Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
5b. Forslag fra bestyrelsen – ændringer til vedtægterne. Forslag til fremsendes til bestyrelsen seneste 8 dage inden generalforsamlingen.
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget for 2015
8. Valg af formand
9. Valg af næstformand
10. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
12. Eventuelt