Bestyrelsen i ‘Borgerforeningen for Lille Skensved, Højelse og omegn’ har i dag indsendt høringsvar, Idéer og forslag til nye grønne kiler – Bugtkilen. Vi har blandt andet givet udtryk for, at vi har et ønske om at få bedre rekreative områder i direkte forbindelse med Lille Skensved. Desuden har vi et ønske om et samlet stisystem med en sti gående fra banen langs åen forbi Naurbjerg med forbindelse til det nye stisystem i Køge Nord nord for Egedesvej.

Sidst, men ikke mindst, foreslår vi at området imellem åen og ”lille syd”
banen kan omdannes til en lille sø beliggende på Skensved Å’s løb. Området henligger i dag uden anvendelse – det er tæt bevokset med bjørneklo.

’Borgerforeningen for Lille Skensved, Højelse og omegn’ ser den grønne kile som et stort og vigtigt skridt i retningen af at opfylde nogle af disse ønsker.

Læs hele høringssvaret HER.