I Borgerforeningens bestyrelse har vi fokus på at vi for forbedret de trafikale forhold i Lille Skensved, Højelse og omegn. Vi vil indlevere ønsker til kommunen om at gøre vores område mere trafiksikkert – og i den forbindelse har vi brug for jeres hjælp.

Vi samler de indkommende forslag fra jer og holder et møde med Køge kommune, hvor vi overdrager materialet inden udgangen af april.

Det vi har brug for jer er:

1. Tag et billede af veje, overgange eller lignende, hvor I syntes det er farligt at færdes i trafikken.
2. Skriv hvor det er: Vejnavn, by, nærmeste hus nr.
3. Fortæl os, hvorfor du syntes, det er farligt.
4. Kom med forslag til, hvordan vi gør det trafiksikkert (Fx fortov ønskes, lavere hastighed 40
km etc.)
5. Hvis du er bekendt med et uheld på det pågældende sted, fortæl os hvad der er sket og ca. hvornår det er sket og evt. skade.
6. Vigtig: Send billede og beskrivelse til teknik@lilleskensved.dk

I skal være opmærksom på, at kommunen har begrænset midler til at udbedre disse ting, men vi, i Borgerforeningens bestyrelse, vil presse på for at få det prioriteret i Kommunen.

Det er vigtig at vi bliver synlige – også i komunale samenhænge.

Så skriv til os hurtigt til teknik@lilleskensved.dk