Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn indkalder til generalforsamling 5. april kl. 19.00 til 21.00 i udlejningen ved Skensvedhallen

– Er du nysgerrig efter at høre om planerne om udstykning i Lille Skensved omkring Skensvedhallen, så vi kan sikre en tilgang af børnefamilier og bevare og styrke institution, skole, foreningsliv og handelslivet i byen?
– Er du nysgerrig efter at høre om hvor borgerforeningen ønsker grønne områder i lokalområdet og hvordan vi kan lave et naturligt skel mellem boligområder og industri?
– Er du vild efter at få et sammenhængende system af vandrestier, så vi får mulighed for flere naturoplevelser?
– Er du spændt på hvilke sociale arrangementer, der kommer i byen?
– Er du interesseret i at høre om Borgerforeningens idéer til bevægelsespark og skov?
– Er du interesseret i hvilke større byggeprojekter i STC, der skal gennemføres i de kommende år?

Vil du vide mere?
Så kom til generalforsamling i Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn, 5. april kl. 19.00 til 21.00 i udlejningen ved Skensvedhallen.

Dagsorden for den formelle generalforsamling følger foreningens vedtægter. Hovedvægten vil være på information om hvad der sket og debat om hvad vi ønsker for området.

Dagsorden
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget for 2017
8. Valg af formand
9. Valg af næstformand
10. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. forslaget sendes til bestyrelsen@lilleskensved.dk senest den 28. marts 2017.

Hvis du ikke allerede er medlem kan du blive medlem ved at indbetale 150 kr. for en husstand eller 100 kr. for en enkelt person på konto 9077 4583912245 for et medlemskab.

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen bestyrelsen
Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn