Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn indkalder til generalforsamling 18. april kl. 19.00 til 21.00 i tilbygningen i Skensvedhallen

– Er du nysgerrig efter at blive opdateret om, udviklingen i vores område?
– Er du spændt på hvilke sociale arrangementer, der kommer i byen?
– Er du interesseret i at høre om hvad man finder under udgravningerne i Køge Nord?

Vil du vide mere?
Så kom til generalforsamling i Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn, 18. april kl. 19.00 til 21.00 i tilbygningen i Skensvedhallen.

Dagsorden for den formelle generalforsamling følger foreningens vedtægter. Hovedvægten vil være på information om hvad der sket og debat om hvad vi ønsker for området.

Dagsorden
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget for 2018
8. Valg af formand
9. Valg af næstformand
10. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. forslaget sendes til bestyrelsen@lilleskensved.dk senest den 10. marts 2018.

Hvis du ikke allerede er medlem kan du blive medlem ved at indbetale 150 kr. for en husstand eller 100 kr. for en enkelt person på konto 9077 4583912245 for et medlemskab.

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen bestyrelsen
Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn