Generalforsamling

Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn
20. april kl. 19.30 til 21.30 i tilbygningen i Skensvedhallen

– Borgerforeningen ønsker udstykning i Lille Skensved for at sikre en tilgang af børnefamilier, så vi kan bevare og styrke institution, skole, foreningsliv og handelslivet i byen.
– Borgerforeningen ønsker grønne områder og et sammenhængende system af vandrestier, så vi får mulighed for flere naturoplevelser.
– Borgerforeningen ønsker, at oprette et dyrelav på en gård tæt på byen, så både børn og voksne får mulighed for at opleve dyr og få kvalitets fødevarer, som de selv har opdrættet.
– Borgerforeningen har arbejdet for at endagsfestivalen ”Danmark Dejligst” kommer til byen på sidste skoledag den 24/6, så vi får et stærkt samlingspunkt for lokalområdet.

Vil du vide mere? 

Så kom til generalforsamling i Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn, 20. april kl. 19.30 til 21.30 
i udlejningen ved siden af Skensvedhallen

Dagsorden

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingent

7. Godkendelse af budget for 2016

8. Valg af formand (Peter Juul er på valg, modtager genvalg)

9. Valg af næstformand

10. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer (alle er på valg)

11. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
12. Eventuelt