Der var 70 fremødte til Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn første ordinære generalforsamling, som blev afholdt i udlejningen ved siden af Skensvedhallen. Der var en god og positiv stemning og velforberedte oplæg fra bestyrelsen.

Formand, Peter Juul fortalte om, hvad borgerforening har lavet i det halve år, der er gået siden stiftelsen. Monika Eriksen løftede sløret for planlagte arrangementer og events i det kommende år. Markedsføringsgruppen fortalte om det nye logo, hjemmeside og hvad fokus vil være fremadrettet.

Søren Astrup Skov gav os et indblik i, hvilke større ændringer til byens udformning der skal gennemføres i de kommende år samt et overblik over de opgaver byplansgruppen arbejder med lige nu.

De foreslåede vedtægtsændringer blev vedtage og både regnskab for 2014 og budget for 2015 blev godkendt.

Maria Pejtersen og Kasper Therkildsen havde valgt ikke at tage imod genvalg. Vi takker mange gange for jeres store indsats. Formand, Peter Juul og næstformand, Sille Haahr-Aasmul, blev genvalg sammen de øvrige 8 siddende medlemmer. Bestyrelsen hilser Helle Dalsgaard Olsen velkommen som nyt medlem.

Følgende medlemmer valgt:
Formand: Peter Juul
Næstformand: Sille Haahr-Aasmul
Kasser: Judith Nell
Sekretær: Monika Eriksen
Medlemmer:
Nis Høyrup Christensen
Karin Fog
Lars V. Holm
Christian Pejtersen
Kristina Bay
Søren Astrup Skov
Helle Dalsgaard Olsen
Revisorer: Christian og Kirsten
Revisorsuppleant: Susan

Se bestyrelsens præsentation fra generalforsamlingen HER