Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn har indgivet følgende høringsvar til Teknik og Miljøudvalget i forbindelse med høring om “Budget 2017-20”:

Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn kan ikke anbefale at linjerne 241 -244 reduceres til kun at betjene skolerne. Det vil betyde forringelse – især for vores ældre, som benytter busserne i dagtimerne. I forvejen er forbindelsesmulighederne til og fra fx. St. Salby yderts forringede.

Vi anbefaler, at man prioriterer fortsat busdrift – også i yderområderne – og friholder dette område for besparelser.

På vegne af
Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn

Peter Juul
Formand for bestyrelsen