På seneste bestyrelsesmøde er der nedsat 3 arbejdsgrupper:

1) Marketing- og pressegruppe, der blandt andet skal markedsføre området og sørge for pressedækning. Formand for gruppen er Sille Haahr-Aasmul. Medlemmer: Jackie Junker Frandsen Palsgreen, Klaus Pedersen, Christian Pejtersen

2) Byplanlægningsgruppe, der blandt andet skal arbejde med ideer til byudvikling, infrastruktur, rekreative områder ect.. Formand for gruppen er Lars V Holm, medlemmer: Søren Christian Astrup Skov, Nis Høyrup Christensen, Kasper T. Therkildsen, Peter Juul

3) Eventgruppe, der blandt andet skal oprette en fælles social kalender og være primus motor i arrangementer ect.. Formand for gruppen er Judith Nell Pedersen. Medlemmer: Kristina Bay, Maria Hede Pejtersen, Monika Dahl Eriksen

Hvis nogen ønsker at træde ind i en af disse grupper, så henvend jer til formanden for gruppen.