Lille Skensved Byfest afholdes i år d. 10. september og vi er allerede godt i gang med planlægningen.

– Private, der ønsker en “loppebod”, kan henvende sig hos DagliBrugsen Lille Skensved fra mandag d. 8. august.
Der er begrænset antal boder, der tildeles efter ‘først-til-mølle-princippet’. Prisen er kr. 30,- pr. bod.

– Foreninger, der ønsker at stille op med aktiviteter eller en bod, kan henvende sig til Monika Hildor Dahl Eriksen på eamymoni@gmail.com

– Erhvervsdrivende, der ønsker en bod eller at være sponsor, kan henvende sig til Judith Nell Pedersen på tlf. 6087 1412 eller e-mail: kasserer@lilleskensved.dk

Vi opfordrer alle erhvervsdrivende i byen til at bakke op om lokalsamfundet og støtte Byfesten med en sponsoraftale.