BESTYRELSEN
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden og næstformand består af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Der er ingen øvre grænse på antallet af medlemmer i bestyrelsen så alle medlemmer af foreningen, der ønsker valg på generalforsamlingen, bliver valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en etårig periode.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af konkrete opgaver. Alle foreningens medlemmer kan deltage i arbejdsgrupperne, og bestyrelsen inviterer bredt og åbent til deltagelse i de konkrete grupper når de oprettes. Bestyrelsen udpeger blandt bestyrelsesmedlemmerne en arbejdsgruppeformand. Arbejdsgruppeformanden leder arbejdsgruppens arbejde og sørger for at give status på gruppens arbejde, til bestyrelsen.

På generalforsamling 2019 blev følgende medlemmer valgt:

Formand: Sille Haahr-Aasmul
Næstformand: Nis Høyrup Christensen
Kasser: Judith Nell
Medlemmer:
Karin Fog
Monika Eriksen
Peter Juul
Stine Rohde Frederiksen
Søren Astrup Skov
Revisorer: Marianne Onsberg Hansen
Revisorersuppleant: Lars V. Holm

Der er nedsat to arbejdsgrupper under bestyrelsen:

Byplansgruppen:

Formand: Søren Astrup Skov
Medlemmer:
Nis Høyrup Christensen
Peter Juul
Sille Haahr-Aasmul

Eventgruppen:

Medlemmer:
Judith Nell
Karin Fog
Stine Rohde Frederiksen
Charlotte Hoeg

Se kontakt oplysninger under Kontakt.